Gjør et kupp på en fullisolert “EXTREME” 3-løper skyvedør.

3-lags energiglass med indre og ytre lag sikkerhetsglass, isolerte porfiler.

2985x2085mm (Modul 3mx2,1m)

Tilsalgs for kunde: 25000,- (tidl. 67843,-)

Bilde extreme skyvedør