elektronisk dørvridere

Elektroniske låsesystemer

Elektroniske låsesystemer er en nyhet de senere år. Produktet kombinerer mekanisk styrke med elektronikkens muligheter. Variasjonen i nøkler og sylindervarianter er nærmest uendelig.

Komponentene er tilpasset de låsekassetyper som dekker 99% av det norske marked og kan derved monteres uten fresing, utskifting eller andre tilpassninger.

Dette gjør systemet meget rimelig i forhold til et kortbasert system som gjerne krever større utskiftninger av låser og sluttstykker.

Systemet vil ivareta din sikkerheten og krav til fleksibilitet i hele systemets levetid.

Dorma er vår produsent og vi er din lokale kompetanse og service partner. Kvalitet fra første til siste ledd.

Spør oss om mulighetene og vi finner en løsning som ivaretar din sikkerhet.