fbpx

Oddinger overtar Glasstoft

Det kjente glassmesterfirmaet Glasstoft i Haugesund og datterbedriften Låstoft A/S er overtatt av Odda-firmaet Glass og Låsservice A/S.

Oppkjøpet kommer overraskende på de ansatte, men er i tråd med ledelsens ønsker.

Det nye firmaet Glass og Låsservice A/S, som i fjor også fusjonerte med daværende Stord glass A/S, blir med dette den ledende glass- og låssmedbedriften på Haugalandet, i Sunnhordland og indre Hardanger.

Daglig leder i bedriften, Karl Arne Hagen, hevder at det ikke er noen dramatikk rundt oppkjøpet:
– Oppkjøpet skjer etter Einar Toft og ledelsen sitt eget ønske. Vi tok kontakt med dem i fjor høst og luftet våre tanker rundt en framtidig fusjonering, og Einar Toft har vært positiv til prosessen fra første dag. Han ønsket selv ikke å sitte i ledelsen for det nye firmaet, opplyser Hagen.

– Slik situasjonen da var, så ble det enklere å først kjøpe opp Glasstoft og Låstoft for så å fusjonere litt senere, legger han til.

– Vi så for et par år siden trenden i tiden, og skjønte at dersom vi skulle klare oss på et stadig trangere marked var vi nødt å se ut over Odda. Med Folgefonntunnelen, Trekantsambandet og T-forbindelsen så vi at vi i fremtiden kom til å bli mye tettere knyttet til både Haugalandet og Sunnhordland.

Positive ansatte

På lørdag arrangerte Karl Arne Hagen og den nye ledelsen et seminar for alle ansatte i Hardanger, på Stord og i Haugesund. Tonen blant de ansatte var utelukkende positiv:

– Vi har hatt svært gode møter, og er ikke i tvil om at dette oppkjøpet er til beste for bedriften, sier avdelingsleder i Haugesund, Knut Johannes Hallingstad. Han tror ikke oppkjøpet får konsekvenser for bemanningen:

– Tvert om. Vi kommer heller til å ansette flere nye i tiden som kommer. Arbeidsmengden vokser, og da er det naturlig at vi trenger flere folk, sier Hallingstad.

Det nye firmaet Glass og Låsservice A/S har også en visjon om å involvere de ansatte i ledelse og eierskap.

– Både i Odda og på Stord er de ansatte medeiere i firmaet, og vi ser ingen grunn til ikke å tilby det samme i Haugesund, forteller daglig leder Karl Arne Hagen.

– Vi tror de ansatte ønsker å gjøre en bedre jobb når de selv er involvert i bedriften, legger han til.

– Nå kan vi nå ut til alle kunder i Hardanger, Sunnhordland og på Haugalandet i løpet av en time. Det gir oss en unik posisjon i regionen, avslutter han.
Det nye firmaet har en budsjettert omsetning på 25 millioner kroner, og en arbeidsstokk på 25 ansatte, fordelt på de tre regionkontorene.