fbpx

100 år med glassmestring

Historien om glass, lås og Reidar Aspaas

Når folk i dag prøver å se for seg morgendagens arkitektur er det særlig én ting som går igjen; glass. I så måte var Reidar Aspaas 100 år forut for sin tid.

Du trenger ingen glasskule for å spå at glass er et material som ikke vil gå av moten med det første. Men likevel, skal du spå framtiden må du først kjenne nåtiden, og for å forstå nåtiden må du kjenne fortiden. Glassmesterfaget har en lang historie i Haugesund, og Glass og Låsservice kan spore sin røtter helt tilbake til den spede begynnelsen. Historien begynner lenger nord i landet – i Trondheim.

Glassmester Aspaas

Sommeren 1916 forlot Reidar Aspaas Trondheim med kurs for Stavanger. Den da 24 år gamle glassmesteren hadde lært sitt fag i Amerika, før han returnerte til Norge og jobbet tre år i sin fars glassmesterforretning i Trondheim. Her avla han også svenneprøven med karakteren «utmerket». 

På vei til Stavanger for å starte sin glassmestervirksomhet hadde båten til unge Aspaas et stopp i Haugesund. Her fikk trønderen nyss i at det ikke fantes noen glassmester i byen hvor de lå til kai, og 24-åringen la kjapt nye planer. Hvorfor konkurrere med Stavangers glassmestere når han kunne ha hele Haugalandet for seg selv? Så da båten forlot Haugesund, ble Aspaas stående igjen på kaien. 24 august 1916 ble det utstedt næringsbrev i glassmakerfaget fra Haugesund magisratorkontor til Reidar Aspaas, og Glassmester Reidar Aspaas hadde fått sin spede begynnelse.

Ny læregutt

Butikken gikk svært bra. Haugalendingene likte det praktiske, gjennomsiktige byggematerialet til den unge trønderen, og Aspaas trivdes godt i sin nye hjemby. Han fikk flere døtre, men ingen sønner til å videreføre bedriften. Fra vårt moderne perspektiv høres det fremmed ut, men dette var en annen tid. Hvis det fantes kvinnelige glassmestere i Norge den gangen, var det i hvert fall langt mellom dem.
Løsningen ble uansett at Aspaas’ svigersønn, bankmannen Einar Sæther jr. gift med Sofie Aspaas, begynte i lære i glassmesterforretningen i 1947.
Han ble glassmester i 1951 og overtok driften i 1954. Den drev han fram til han døde i 1965, samme år som sønnen hans, Einar Sæther, tok sitt svennebrev. Einar Sæther videreførte tradisjonen og drev Glassmester Aspaas i mange år.

Ny start

Glassmester Aspaas AS var et navn som for mange haugesundere var synonymt med kvalitetsglass. Firmaet blomstret, og akkurat som forfedrene sine, kunne Einar Sæther overlate en glassmesterforretning til sin sønn da han gikk av med pensjon i 2004.

Sønnen Finn Sæther holdt stødige hender på roret, men han så stadig etter muligheter til å utvikle bedriften.

Tradisjoner og erfaring er viktige ting å ha i bunn, men for å lykkes i det moderne næringslivet gjelder det å tilpasse seg. I 2012 åpnet det seg en mulighet for det tradisjonsrike glassmesterfirmaet, og Glassmester Aspaas AS fusjonerte med Glass & Låsservice, etablert av den tidligere Glassmester Aspaas-medarbeideren Karl Arne Hagen i 1979. Glass & Låsservice Haugesund ble navnet, og ringen var på mange måter sluttet. I dag er Glass & Låsservice Haugesund en moderne bedrift med 16 ansatte i splitter nye lokaler på Raglamyr. Det er ikke mange forunt å kunne holde på med det samme i over 100 år, men glass går tilsynelatende aldri av moten.